Forprojekt til europæisk netværk og konsortium for Interaktivt Digitalt TV

Project Details

Description

I de kommende år vil TV-mediet ændre sig grundlæggende på grund af digitaliseringen af det jordbaserede sendenet og udviklingen af nye mobile og håndholdte modtageapparater. I Danmark vil der inden for de følgende 3-4 år formentlig blive mellem 20 og 30 tv-kanaler til rådighed udsendt over det jordbaserede net. Dette vil kunne skabe et betydeligt marked for digitalt modtageudstyr. Men forudsætningen for, at disse kommercielle muligheder indfries, er ikke mindst, at den ny teknologi ledsages af indhold og tjenester, der er relevante og meningsfulde for brugerne. Derfor kræver
udviklingen af digitale medieteknologier, at viden om den mediemæssige brugssituation medtænkes i hele udviklingsprocessen.
Projektets formål er således at skabe forudsætningerne for opbygningen af et europæisk netværk blandt videninstitutioner og virksomheder, der kan frembringe viden om brugen af interaktive, digitale teknologier samt af interaktivt, digitalt indhold med henblik på frembringelsen af simple og brugervenlige systemer og oplevelsesrigt og engagerende indhold for brugerne. Projektet tager udgangspunkt i hele værdikæden for digitale medier, idet integrationen af og synergien mellem kædens led er forudsætningen for skabelsen af optimale brugerrelevante produkter.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/200630/06/2008

Funding

  • Programkomiteen for Kreativitet, Innovation, Nye Produktionsformer og Oplevelsesøkonomi