Forsøg med GAC-ZVI til nedbrydning af klorerede opløsningsmidler i grundvand

Project Details

Description

Projektet går ud på at undersøge mulighederne for at anvende en ny innovativ metode til nedbrydning af klorerede opløsningsmidler, primært trikloretylen (TCE), i grundvand. Metoden i fokus er granulært aktivt carbon coated med jern nul (GAC-ZVI), der kombinerer effektiv adsorption af de organiske stoffer til aktivt kul med reduktiv deklorering med jern nul. I projektet udføres sammenlignelige laboratorieforsøg med to forskellige kommercielle GAC-ZVI produkter, og der undersøges nedbrydningsveje, kinetik samt koncentrationsafhængighed af GAC-ZVI.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201301/07/2014