Project Details

Description

Skimmelsvampe danner under deres vækst i bygninger både sporer og flygtige stoffer, der ermistænkt for at give helbredsgener for bygningsbrugere. Ved renovering af skimmelsvamperamte bygninger anbefales det, at al inficeret materiale fjernes eller afrenses. Men somme tiderer dette ikke fysisk eller økonomisk muligt. Forsegling eller indkapsling anvendes ved noglerenoveringer, men metoden har aldrig været testet videnskabeligt. Formålet med projektet varat undersøge om det er muligt at forsegle/indkapsle skimmelsvampevækst i bygningens sværttilgængelige dele af klimaskærmen, således at sporer og flygtige stoffer forbliver på og i dematerialer, de er dannet på og ikke trænger ud i indeklimaet, hvor mennesker opholder sig.Gips- og OSB-plader blev opfugtet og de skimmelsvampesporer, der naturligt var i materialerne, fik lov til at gro ud. Frigivelse af sporer, partikler og flygtige organiske stoffer (TVOCer)blev undersøgt under laboratorieforhold i CLIMPAQ opstillinger. Mycometer Air blev anvendt tilsporedetektion og en Lasair II til partikelbestemmelse. Ethanol blev brugt som modelstof forTVOCerne og detekteret med en Innova 1312 gasmonitor. Almindelig Flügger akrylvægmaling,Luxi maling på spraydåse og Protox Forsegler blev testet for deres evner til at indkapsle sporer,partikler og ethanol.
Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden
StatusFinished
Effective start/end date01/09/202031/12/2021

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities