Forskningsbaseret Lærngsmiljøudvikling i Kristiansand Kommune

  • Qvortrup, Lars (PI)
  • Hansen, Ole (Project Manager)
  • Hansen, Line Skov (Project Coordinator)

Project Details

Description

LSP indgår i FLiK-projektet som forskningspartner. Målet med forskningsdelen af projektet er at frembringe ny viden om betydningen for børns trivsel, læring og inklusion af, at praktikere arbejder tæt sammen med forskere og bruger forskningsbaseret viden om, hvorvidt og hvordan målene nås. Forskningsprojektet vil specielt fokusere på betydningen af at: kompetente pædagoger/lærere udøver deres profession i forhold til klare, fælles mål, stærke, udviklingsorienterede institutioner ledes med fokus på kerneopgaven i dagtilbuddet/skolen, dagtilbud, skoler, PPT og øvrige relevante fagområder arbejder tæt sammen

Forskningsdelen omfatter en kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvantitative del består af to kortlægninger (T1 og T2), som beskriver progressioner og effekt af indsatser, samt leverer profiler for den enkelte skole eller dagtilbud, som viser, hvor en målrettet indsats bør sættes ind. Den kvalitative del består af udvalgte casestudier, hvis temaer identificeres på baggrund af T1.
Short titleFLiK
AcronymFLiK
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201331/12/2016