Forskningsbaseret Lærngsmiljøudvikling i Kristiansand Kommune

  Project Details

  Description

  LSP indgår i FLiK-projektet som forskningspartner. Målet med forskningsdelen af projektet er at frembringe ny viden om betydningen for børns trivsel, læring og inklusion af, at praktikere arbejder tæt sammen med forskere og bruger forskningsbaseret viden om, hvorvidt og hvordan målene nås. Forskningsprojektet vil specielt fokusere på betydningen af at: kompetente pædagoger/lærere udøver deres profession i forhold til klare, fælles mål, stærke, udviklingsorienterede institutioner ledes med fokus på kerneopgaven i dagtilbuddet/skolen, dagtilbud, skoler, PPT og øvrige relevante fagområder arbejder tæt sammen

  Forskningsdelen omfatter en kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvantitative del består af to kortlægninger (T1 og T2), som beskriver progressioner og effekt af indsatser, samt leverer profiler for den enkelte skole eller dagtilbud, som viser, hvor en målrettet indsats bør sættes ind. Den kvalitative del består af udvalgte casestudier, hvis temaer identificeres på baggrund af T1.
  Short titleFLiK
  AcronymFLiK
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201331/12/2016

  Collaborative partners

  • Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU) (Project partner)
  • Oppvekst - Kristiansand Kommune (Project partner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.