Forskningslaboratorie til radikal innovation baseret på teorien om kreativitet som uhæmmet videns anvendelse

Project Details

Description

Opbygning af et forskningslaboratorie, hvor vi kan forske i hvordan teorien om kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden (UVA) kan anvendes til at skabe mere innovative løsninger i alle brancher. I et samarbejde med DTU Space vil vi skabe et laboratorie der bl.a. kan fungere som et innovationsrefugium for virksomheder der søger radikal innovation. Et igangværende pilotprojekt med den maritime sektor skal danne grobund for fremtidige forskningsprojekter i laboratoriet.

Layman's description

Projektet skal opbygge og drive et forskningslaboratorium hvor virksomheder kan opnå radikal innovation gennem kreativ anvendelse af viden fra andre brancher
Short titleForskningslaboratoriet for radikal innovation
StatusNot started