Forskningsprojekt LIVSVÆRK: Redskaber til emotionelle og sociale udfordringer hos mennesker i udsatte positioner

Project Details

Description

Formålet med forskningsprojektet er at uddanne fagpersoner i fire ny-udviklede vurderingsmetoder i udvalgte institutioner i LIVSVÆRKs regi med henblik på at styrke valg af realistiske interventionsplaner i arbejdet med psykisk sårbare børn, forældre, unge og voksne. Derudover er formålet at kunne validere metoderne for at sikre etiske og retvisende vurderinger i en bredere kontekst samt sikre kvaliteten i an-vendelse af vurderingsmetoderne. Som en del af projektet undersøges fagpersonernes oplevelse af at an-vende vurderingsredskaberne i praksis.
Short titleFor Livsværk
StatusActive
Effective start/end date01/06/202131/05/2023