Forundersøgelse af grundlag og muligheder for udnyttelse af overskudsvarme fra Power-to-X i hovedstadsområdet

Project Details

Description

Formålet med projektet er at belyse potentialer og partnerskabsmuligheder for hvordan PtX kan integreres i planlægningen af varmesystemet i hovedstadsområdet, hvorpå overskudsvarmen herfra kan udnyttes i samspil med varmepumper og fjernvarme. Projektet skal bidrage med vigtig viden og læring til tværgående strategiske energiplanlægning, der kan understøtte relevante medarbejdere til aktivt at
arbejde med bredere sektorintegration.
Hensigten er at danne fundamentet for et eller flere større projekter, der skal demonstrere hvordan sektorintegration kan realiseres i praksis. Dette skal fremme en udvikling væk fra brug af fossile brændsler og biomasseafbrænding i varmeforsyningen, så sidstnævnte frigøres til andre formål.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202231/12/2023

Collaborative partners

  • Grøn Energi
  • Capital Region of Denmark

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure