Forvandlingsakademiet

 • Søndergaard, Morten Karnøe (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Forvandlingsakademiet (herefter FA) har til formål at frigøre Helsingørs og Helsingborgs kulturelle og kreative potentialer som kilder til interregional udvikling af innovation og bæredygtighed. Frigørelsen af regionens kulturelle og kreative potentialer adresserer byernes og regionens behov for nye vækstkilder og ny økonomi.

  FAs kultur- og videnspartnere - de to kommuner og de to vidensinstitutioner - vil gennemføre en række kulturdrevne innovations- og bæredygtighedsaktiviteter i samarbejde med private og offentlige virksomheder, både regionale og nationale. Aktiviteterne vil resultere i konkrete metoder og koncepter som led i virksomhedernes innovation og bæredygtighed.Det overordnede sigte er at etablere et forum, hvor virksomheder, studerende, kunstnere og forskere samarbejder om kulturbaserede, vækstskabende udviklingsprojekter.

  Projektet forventes at medføre regional vækst for såvel de kulturelle aktører som for virksomhederne, gennem etablering af kreative iværksættere, udvikling af nye oplevelseskoncepter indenfor turisme og erhverv, etablering af regional kompetence indenfor vækst, der er baseret på kultur og viden, samt udvikling af nye oplevelsesteknologier.

  For Helsingør Kommunes vedkommende vil aktiviteterne i akademiet primært være centreret om udvikling af virksomheders potentiale inden for innovation og oplevelsesdesign, hvor kulturen bruges som ramme til at designe et forløb og udvikle metoder. Det er i regi af den kommunale institution Kulturværftet, dette foregår. Dette vil sige, at der udvikles metoder og koncepter, som opdragsgiveren kan videreudvikle og producere og/eller implementere i eget regi.
  Eksempelvist kan et bestemt oplevelsesdesign, som skal få turister til at benytte sig af et stisystem i et fredet område uden at ødelægge naturen, kræve efterfølgende projektering og udvikling af en bestemt teknologi.

  Andre eksempler kan være et medicinalfirma, der ønsker en ny måde at nå sine målgrupper eller en offentlig virksomhed, der ønsker at få borgere til at anvende en bestemt kommunikationskanal. Opgaven stilles til FA, og der designes så et oplevelsesforløb, hvor kunstnere, forskere og studerende samarbejder, og som kunden efterfølgende kan implementere for at løse sin problemstilling.Studerende og lærere fra en eller flere af de faste uddannelsesinstitutioner matches fx med en virksomhed, og over en given periode skabes en kreativ løsning på et konkret opdrag. Dette kan både foregå via konkrete moduler (modul = kursusforløb, der udformes i samarbejde ml. vidensinstitutionerne og Kulturværftet), samt i udviklingen af kulturelle aktiviteter og events (f.eks. Øresundslegene), hvor der tilknyttes workshops, masterclasses, foredrag og et artist-in–residence program.
  AcronymFA
  StatusActive
  Effective start/end date01/10/2011 → …