Fotoner, antifotoner og lokalisering af lys / Photons, Antiphotons and Localization of Light

 • Keller, Ole (Project Participant)

  Project Details

  Description

  I det relativistiske område, hvor grænserne for den bedst mulige rumlige lokalisering af en foton udsendt fra en enkelt elektron næppe kan undersøges uden at tage hensyn til den såkaldte "zitterbewegung" af elektronen, som positronen giver anledning til, søges på kovariant form opstillet en generaliseret teori med udgangspunkt i E. Wigners teori for foton lokalisering fra 1949. Fotonen antages normalt at være identisk med sin egen antipartikel (antifotonen). Holder dette også i disse partiklers fødselsproces? Vi ved det ikke, men nye studier af foton lokaliseringsprocessen kan måske give et svar på dette spørgsmål. (Ole Keller)
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …