Fra mulighedsrum til handlingsrum – børn og unges deltagelse i organiserede kulturaktiviteter – i et ligestillingsperspektiv

Project Details

Description

Projektet omhandler unge i den norske region Telemark, og udføres under projektledelse af Telemarksforskningen. Det sætter fokus hvordan der kan skabes ligestilling og lige adgang for børn og unge til regionens organiserede kunst- og kulturaktiviteter. Projektet skriver sig ind i en forståelse af deltagelse i kunst og kulturaktiviteter som noget som noget der udvikler os som mennesker og gør os til samfundsborgere. Samtidig er kunst og kultur et samfundsgode, som der bør være lige adgang til. Det ikke at have lige adgang til kulturdeltagelse er derfor et samfundsproblem, som har betydning for både almendannelse og demokrati.
Men børn og unge er ikke ligeligt repræsenteret og har ikke lige adgang til kulturtilbud og uligheden viser sig både i forhold til køn og i forhold som klasse, kulturel baggrund og etnicitet.
Dette forskningsprojekt har til formål at skabe indsigt i, hvad der har betydning for at uligheden opstår samt hvad der kan gøres for at skabe ligestilling og lige adgang.
Projektet vil omfatte både en omfattende litteratursøgning og empiriindsamling blandt unge og professionelle i en lang række forskelligartede kunst- og kulturaktiviteter i Telemark. På den baggrund vil projektet også facilitere en række workshops, hvorigennem unge og professionelle, i dialog med forskerholdet, vil udvikle tilgange til at øge ligestillingen og styrke børn og unges lige adgang kunst og kulturaktiviteter og til de dannelses- og samfundsdeltagelsesprocesser de giver adgang til.
StatusActive
Effective start/end date02/01/202331/12/2025

Collaborative partners

  • Temarksforsking - Telemark Research Institute (Project partner) (lead)