Fremstilling af el fra lavenergi geotermiske ressourcer vha. superkritisk carbondioxid

Project Details

Description

Projektet gik ud på at bevise, at det er muligt at fremstille el vha. det såkaldte ''geotermiske waste heat''. Det innovative system til produktion af el er baseret på et dansk patent (PR 177209) og det består af et lukket sløjfe nedsænket i et geotermisk boring. I bunden (ca. 1000 m) opvarmes der carbodioxide til lige over den superkritiske temperatur. Stoffet bevæger sig opad i sløjfen som følge af densitet forskelle mellem toppen og bunden af sløjfen. Disse skyldes temperatur og højdeforskelle. På baggrund af litteraturstudier og termodynamiske beregninger blev der undersøgt om opfindelsen kan overvinde friktionskræfter og producere el under virkelige forhold. Termodynamiske beregninger inkluderede anvendelse af Peng-Robinson EOS, opstiling af tryk og massebalancer, bestemmelse af friktionstab i systemet, Re, væskens viskositet og densitet, samt effekten af systemet.
StatusFinished
Effective start/end date02/07/201231/08/2012