Project Details

Description

Projektets formål er dels at komplementere allerede igangværende projekter på indvendig efterisolering ved at fremskaffe det nødvendige, men endnu manglende erfaringsgrundlag med danske bevaringsværdige murede ydervægge, og dels samle erfaringerne fra de internationale og andre nationale projekter til en samlet viden, som gør det muligt at beskrive i bl.a. anvisninger og i branchevej-ledninger, hvordan bevaringsværdige murede ydervægge energirenoveres på en fugtteknisk forsvarlig måde.
StatusActive
Effective start/end date01/10/201730/06/2023