Funktionelle anfald hos børn og unge

Project Details

Description

Omkring hvert tiende barn som henvises til epilepsiklinikker har ikke epilepsi men vurderes i stedet at have funktionelle anfald. Disse anfald ligner epileptiske anfald med kramper eller bevidsthedstab, men der kan ikke påvises en fysisk udløsende årsag som ved epilepsi. Funktionelle anfald er en kompleks og invaliderende lidelse. Ofte forsinkes udredningen i flere år grundet usikkerhed omkring diagnosen, og dette kan medføre fejlbehandling og stor påvirkning af livskvaliteten hos disse børn og unge.
Funktionelle anfald forstås i dag primært som udløst af psykisk belastning, og hos børn og unge beskrives mobning og familiær belastning som mulige udløsende faktorer. Hos voksne er fysiske og psykiske overgreb i barndommen endvidere beskrevet som mulige årsagsfaktorer. Samlet vurderes en kombination af belastninger og iboende sårbarhed hos barnet eller den unge at medføre en overbelastning af krop og psyke, og dermed være udløsende for de funktionelle anfald.
Til trods for en omfattende påvirkning af livskvalitet og funktionsniveau ses børn og unge med funktionelle anfald desværre ofte at havne i en gråzone uden relevant behandling. Dette grundet usikkerhed omkring udredning og behandling af funktionelle anfald, hvor lidelsen havner i et tværfelt mellem fysisk og psykisk sygdom. Det er vigtigt at få øget kendskabet til funktionelle anfald og få sikret adgang til udredning og behandling ligegyldigt, om patienten har en anfaldslidelse med baggrund i epilepsi eller funktionelle anfald.
Vores målsætning med dette projekt er således, at bidrage med forskning af høj kvalitet vedrørende funktionelle anfald hos børn og unge. Vi vil anvende de danske sundhedsregistre og det danske journalsystem til at beskrive karakteristiske træk ved debut af lidelsen samt foretage en langtidsopfølgning med fokus på risiko for udvikling af psykisk og fysisk sygdom samt forbrug af medicin og sundhedsydelser. Med dette projekt vil vi opnå ny viden som fremtidigt vil være med til at danne et videre grundlag for anbefalinger for bedre udredning og patientbehandling til børn og unge med funktionelle anfald.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201601/09/2020