Fysisk og termodynamisk undersøgelse af Grønne Betoner / Phyical and Thermodynamical Investigation of Green Concretes

 • Jensen, Ole Mejlhede (Project Participant)
 • Thrysøe, Jacob (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektet omfatter to delprojekter under Centerkontrakt Grøn Beton, der er et 22 mio. kroners nordisk samarbejdsprojekt om udvikling af nye ressourcebesparende og miljørigtige betoner. Delprojekt BK5.1 sigter på kortlægning af den fysiske bindingstilstand af adsorberet og kemisk bundet vand i brandbelastet beton med grønne cementer og bindemidler, herunder kortlægning af dekomponeringsreaktioner og grænsetrykopbygning i disse betoner under brandbelastning. I dette delprojekt indgår nyudvikling af et højtemperatur DPA-måleudstyr. Delprojekt BK5.2 sigter på en kortlægning af kemisk svind i og termisk aktiveringsenergi af hærdnende grønne cementer og bindemidler, herunder kortlægning af aktiveringsenergiens afhængighed af hærdetemperatur og hærdningsgrad. Deltagere/Interessenter: Aalborg Portland A/S; Unicon Beton A/S; COWI, Rådgivende Ingeniører AS, Højgaard og Schultz a/s; AB Sydsten; Vejdirektoratet; Betoncentret, Teknologisk Institut; Institut for Bygninger og Energi, DTU; Institut for Bygningsteknik, AAU. Herudover forventes der et samarbejde med Department of Chemistry, University of Aberdeen. Eksternt finansieret ph.d.-projekt. (J. Thrysøe, O. Mejlhede Jensen) The project includes two projects under Center Contract Green Concrete, which is a Nordic cooperation project on development of new resource-saving and environmental concrete. The project is funded with 22 mill. DKK. The object of subproject BK5.1 is mapping of the physical matrix state of adsorbed and chemically bound water in fire-exposed concrete with green cements and binders, including mapping of decomposition reactions and build-up of limit pressure in these fire-exposed concretes. This subproject also deals with new development of a high-temperature DPA measuring tool. The object of subproject BK5.2 is a clarification of chemical shrinkage and thermal activation energy of hardening green concretes and binders, including clarification of the dependence of activation energy on hardening temperature and hardening degree. Participants/interested parties: Aalborg Portland A/S; Unicon Beton A/S; COWI Consulting Engineers AS; Højgaard & Schultz a/s; AB Sydsten; Danish Road Directorate; Danish Technological Institute, Concrete Centre; Department of Building Ts and Energy at the Technical University of Denmark; Department of Building Technology and Structural Engineering, Aalborg University. Moreover, J. Thrysøe was stydying for 4 months at the Department of Chemistry, University of Aberdeen. Externally funded Ph.D. project. (J. Thrysøe, O. Mejlhede Jensen)
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …