Gabbroiske intrusioner. Gabbrokomplekser i Østisland

  • Momme, Peter (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet har til formål at kortlægge prøveprofiler af 6-8 mio. gamle islandske gabbroiske intrusioner. I projektet kortlægges og indsamles prøveprofiler af 6-8 mio. gamle islandske gabbroiske intrusioner der har virket som transitvej for lava på op igennem vulkanen. Prøverne benyttes til at udrede vulkanens udvikling lige før den er blevet inaktiv og studere magmakammerprocesser. Endvidere sendes flere prøver til analyse for platingruppe elementer i Canada. Hvis disse koncentrationer ligger over detektionsgrænsen, udgør de et unikt datasæt, der forventes publiceret i et internationalt fagtidsskrift. Projektet er et samarbejde mellem Århus Universitet og Aalborg Universitet. (Christian Tegner, Århus Universitet, Dr. Martin B. Klausen, Århus Universitet, Peter Momme, Aalborg Universitet)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013