Gabbroiske intrusioner. Skærgårdsintrusionen, centrale Østgrønland

  • Momme, Peter (Project Participant)

Project Details

Description

Projektets formål er at kortlægge og indsamle prøveprofiler af den 55 mio gamle Skærgårdsintrusion. I projektet kortlægges og indsamles prøveprofiler af den 55 mio gamle Skærgårdsintrusion, der er associeret med de østgrønlandske flodbasalter. Prøverne benyttes til, at udrede intrusionens afkølings- og størkningshistorie ud fra kemiske data fra whole-rock (xrf analyse) og mineral analyse (elektronmikrosonde analyse). Endvidere sendes flere prøver til analyse for platingruppe elementer i Canada. Disse data vil udgøre et unikt datasæt, der forventes publiceret i et internationalt fagtidsskrift. Projektet er et samarbejde mellem University of California at Davis, Århus Universitet og Aalborg Universitet. ( Charles E Lesher, University of California at Davis, Christian Tegner, Århus Universitet, Peter Momme, Aalborg Universitet)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013