Gender and Citizenship: Social Integration and Social Exclusion in European Welfare States (1996-1999)

    Project Details

    Description

    Formålet med dette tematiske netværk er at belyse samspillet mellem sociale og politiske rettigheder i de europæiske velfærdsstater i et komparativt perspektiv. Gennem fem tematiske workshops sættes fokus på samspillet mellem lønarbejde og omsorg, kønnede implikationer af sociale politikker, kvinders empowerment og politiske tilstedeværelse, kvinders rolle i transformation af de europæiske velfærdsstater. I den afsluttende rapport diskuteres centrale begreber og modeller for komparative analyser af køn og medborgerskab. Finansieret under EU's 4. Rammeprogram Targeted Socio-Economic Research (TSER). Projektet har udgivet fem seminarrapporter og en afsluttende rapport. Projektet afsluttes i 2002 med udgivelse af de teoretiske og metodiske resultater i bogen Contested Concept in Gender and Social Politics (under udgivelse). (Mary Daly, Ilona Ostner, Georg August University, Göttingen; Jacqueline Heinen, Université, Paris VII; Barbara Hobson, Department of Sociology, Stockholm University; Trudie Knijn, Utrecht University; Arnlaug Leira, Department of Sociology, Oslo University; Jane Lewis, London School of Economics and Political Science; Bérengère Marques-Pereira, Université Libre, Brussels; Liisa Rentalaiha, Tampere, Chiara Saraceno, Turino University, Italy)
    StatusFinished
    Effective start/end date22/05/200222/05/2002