Generalized H-2 Control Synthesis for Periodic Systems

Project Details

Description

I projektet betragtes en klasse af lineære, periodiske reguleringsystemer, hvor den såkaldte generaliserede H-2 operator norm benyttes til at evaluere ydeevnen af systemet. Der er udviklet en dimensioneringsmetode til bestemmelse af regulatorer for sådanne systemer, der benytter sig af konveks optimering - specielt ved anvendelse af de såkaldte lineære matrixuligheder. Matematisk set fremkommer løsningen ved at etablere en sammenhæng mellem en ydeevne-specifikation i den generaliserede H-2 norm og en bestemt periodisk Lyapunov-ligning. De nødvendige og tilstrækkelige betingelser for eksistens af en løsning til denne ligning er fundet, og endelig er en numerisk algoritme foreslåede, der finder denne løsning. Metoden er særlig velegnet for systemer, hvor parametrene ændrer sig hurtigt i sammenligning med de karakteristiske tidskonstanter for systemet. For sådanne systemer vides det, at adaptive metoder typisk virker dårligt, og dermed er den foreslåede metode et godt alternativ. Resultaterne er anvendt for retningsregulering af en satellit udstyret med elektromagnetiske spoler som aktuatorer. Denne form for aktuatorer er attraktive for små rumfartøjer pga. deres prisbillighed, lette vægt og lave energiforbrug. Overbevisende simuleringsresultater antyder et stort potentiale for on-board implementering af algoritmen. (Rafael Wisniewski, Jakob Stoustrup)
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200531/12/2005