Generalisering af matrikulære ændringsdata

Project Details

Description

Ejendomsændringsprocessen føder en række data til brug for kontrol af de matrikulære ændringers legalitet og til opdatering af de matrikulære registre. Disse data søges i dette projekt valideret og forædlet i et rumligt analyse miljø (vektor-raster analyse i et GIS-kontekst) med henblik på at gøre disse anvendelige ved optimering af lokale jordbrugssystemer og generalisere samme til real-time indikatorer for strukturpres i landbrugets strukturudvikling. Empirifeltet for projektet er afgørelser efter landbrugslovgivning og udgøres af data om lodstørrelser og afstandsforhold i den interne bedriftsstruktur. (Jan K. Staunstrup)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013