Geografisk Information i en Samfundsmæssig kontekst / Geographic Information in a social context

Project Details

Description

Projektet tager udgangspunkt i forskellige forskningsområder for at støtte og supplere den indsats, der i forvejen er gjort fra regeringens (bl.a. i rapporten Digital Forvaltning), Miljøministeriets (herunder Kort- og Matrikelstyrelsens og Servicefællesskabet for Geodata) og geodata-sektorens side for at udvikle en Dansk Infrastruktur for Stedbestemt Information (stedbestemt information er synonym med geografisk information og geoinformation). Delresultater er i 2003 og 2004 præsenteret på internationale og danske konferencer og workshops. Da mange stedbestemte data er grænseoverskridende, er projektet siden 2001 blevet udvidet, idet der nu både arbejdes med den lokale (danske) den regional (EU) og globale dimension. Projektet har tæt sammenhæng med projektet Spatial Information Management. (Hanne Brande-Lavridsen, Bent Hulegaard Jensen samt eksterne partnere.
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013