Geometrisk udformning og udførelse af vejbump / Design of Traffic Calming Humps

Project Details

Description

I projektet - der har kørt over en årrække - er udviklet og afprøvet et nyt bumpdesign - det såkaldt modificerede sinusbump. Det viser sig, at ubehaget ved bumppassage kan doseres meget præcist med bump med en geometri, der tangerer vejens længdeprofil. Endvidere synes støj og vibrationer ved disse bump at være mindre end ved hidtil anvendte bump. I perioden 2000-2001 er der for Nordjyllands Amt lavet en analyse af en ny type præfabrikerede bump udlagt i landsbyen Vilsted ved Løgstør. Projektet vil blive videreført i de kommende år. (Harry Lahrmann)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013