GEP- Forskningsprogram om køn, magt og politik (Gender, Empowerment and Politics) (1996-2003)

    Project Details

    Description

    Programmet beskæftiger sig med den politiske betydning af køn i de moderne samfund. Kvinders position i det danske demokrati har gennem de sidste 30 år ændret sig fra politisk magtesløshed til politisk tilstedeværelse og indflydelse. Denne udvikling har vidtgående konsekvenser - ikke kun for kvinder - men også for mænd. Det overordnede formål er at belyse samspillet mellem på den ene side forandringer og opbrud i kønsrelationer og kønsopfattelser og på den anden side ændringer i de europæiske velfærds- og demokratimodeller. Den grundlæggende antagelse er, at politik spiller en central rolle for konstruktion af køn - og omvendt at ændringer i kønsrelationer påvirker den politiske diskurs og de politiske institutioner. Ud fra denne dobbelte problematik rejses en række nye spørgsmål, bl.a. om kontinuitet og brud i de nordiske velfærds- og demokratimodeller i et kønsperspektiv og om samspillet mellem det civile, politiske og sociale medborgerskab. Projektet omfatter en række delprojekter: kontinuitet og forandring i de universelle velfærdsstater, demokrati, modernitet og politiske identiteter, den lokale velfærdsstat, ligestilling som begreb, diskurs og politik, og politisk repræsentation. GEP udgiver en skriftserie, som bl.a. indeholder resultater fra de enkelte delprojekter (kan købes ved henvendelse til Birte Siim). Projektet har udgivet en bog om Køn, demokrati og modernitet. Mod nye politiske identiteter i 2001 på Hans Reitzels Forlag. Et særnummer af tidsskriftet NORA om Challenges to Gender Equality in the Nordic Wellfare States samt en bog om Ligestilling som begreb, diskurs og politik er under udgivelse i 2002. Dertil kommer en anto logi, Gender, Democracy and Citizenship - Politics of Empowerment and Inclusion. Projektet er finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/10/199730/09/2002