Globalt politisk medborgerskab & potentialer for globalt demokrati – belyst ved den danske case / Global political citizenship & potentials for global democracy – the Danish case

 • Tobiasen, Mette (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Med udgangspunkt i et medborgerskabs-perspektiv er formålet, at tegne et landkort over et globalt politisk medborgerskab samt at undersøge, hvilke skillelinjer og uligheder der eksisterer heri. Endvidere er formålet at forklare, hvorfor disse uligheder eksisterer (globalt med-borgerskab som afhængig variabel) og det belyses, hvad konsekvenserne er af et globalt medborgerskab (globalt medborgerskab som uafhængig variabel). Endelig er formålet med projektet, at diskutere mulighederne og potentialerne for en form for globalt demokrati. Dette diskuteres overvejende i relation til et liberalt, et republikansk og et deliberativt demokrati ideal. Projektet er hovedsageligt baseret på en dansk survey-undersøgelse Den Danske Medborgerundersøgelse 1999/2000 gennemført i regi af Den Danske Magtudred-ning, og i samarbejde med Citizenship, Involvement, Democracy-netværket). Ph.d.-projekt under Den Danske Magtudredning og løber i periode maj 1999 - april 2002. (Mette Tobiasen)
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/200331/12/2003