Project Details

Description

Projektet skal identificere bygningsfunktioner, hvor CO2-grænseværdien på 12 kg CO2-ækv/m2/år ikke kan overholdes. Mønstre eller sammenhænge i hvornår og hvorfor CO2-grænseværdien ikke kan overholdes analyseres og igennem en løsningsbaseret tilgang vurderes, hvordan disse særlige forhold skal håndteres i bygningsreglementet og tilhørende vejledninger.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/202101/08/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.