Project Details

Description

GRØNs formål er at øge SMVernes konkurrenceevne ved at sikre ressource- og energibesparelser gennem industriel symbiose. Erhvervsfremmeaktører, CLS, NBEN, PoAL, Hydrogen Valley, AAU, og nordjyske Kommuner samarbejder om at skabe erhvervs økosystemer i praksis.
Short titleGRØN
AcronymGRØN
StatusFinished
Effective start/end date01/11/202031/12/2022

Collaborative partners

  • Center for Logistik og Samarbejde
  • Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
  • Port of Aalborg A/S
  • CEMTEC Fonden
  • Mariager Fjord Kommune
  • Vesthimmerland Kommune
  • Thisted Kommune
  • Hjørring Kommune

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.