Halmtilsatsfyring i naturgasfyret kraftværkskedel (PSO2001)

Project Details

Description

Formålet med projektet er * at implementere og teste en model, der indkorporerer følgende features i en kommerciel CFD kode: * en egnet partikelbevægelsesmodel for halm partikler * modeller for homogen og heterogen forbrænding af halm, pyrolyseprodukter og naturgas * modeller for inter-fase varmeovergang * modeller for varmeovergang ved vægge * NOx postprocesseringsmodul * at anvende denne model som udviklingsværktøj til combi-brænder udvikling og forudsigelse af fyrrumskarakteristika. (Lasse Rosendahl, Chungen Yin; Techwise A/S; Institut for Kemiteknik, DTU)
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200331/12/2004

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.