Project Details

Description

Randomiseret studie af patienter akut indlagt på intensiv med COVID-19, der undersøger fordele of ulemper ved to forskellige iltbehandlinger.
Short titleHOT-COVID
StatusActive
Effective start/end date01/08/2020 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.