Project Details

Description

I april 2020 blev der via instituttets forskningsgruppergennemført en større undersøgelse af Institut for Kommunikation & Psykologis arbejdsmiljø under corona-nedlukningen. Som følge af denne undersøgelse blev der defineret et indsatsområde omkring arbejdsmiljø ift. hjemmearbejde i et langsigtet perspektiv. Det blev besluttet, at en arbejdsgruppe skulle kigge nærmere herpå.

Antagelsen er, at der de kommende år – også når corona-situationen har stabiliseret sig – vil komme større efterspørgsel på hjemmearbejde fra både arbejdsgivere og arbejdstagere. Arbejdsgruppen skal derfor undersøge, hvilke fordele og ulemper der er ved øget hjemmearbejde, og hvad øget hjemmearbejde kan betyde for instituttets arbejdsmiljø ift. fx trivsel, produktivitet og ledelse.
StatusFinished
Effective start/end date05/02/202131/10/2022