How do train passengers travel together appropriately? A video study of collective, sustainable mobility

Project Details

Description

The project contributes to change towards more environmentally sustainable mobility as it studies a fundamental aspect of collective transport practices, namely the governing of appropriate ‘travelling together’. In collective transport, passengers share a limited physical space which leads to increased risk of contagion. While this risk was emphasised during the recent pandemic, the project approaches it as a mundane phenomenon that is ubiquitously relevant in collective, public transport (e.g. the risk of catching the common cold). The project sees the governing of appropriate ‘travelling together’ as the ways in which proper passenger conduct, particularly in relation to the risk of contagion, is constituted through policies, guidelines and nudging from ‘above’, and through passengers’ own train travelling practices and legitimation strategies from ‘below’, and it aims to demonstrate how such governing furthers/impedes transition to more environmentally sustainable mobility.

Layman's description

Projektet bidrager med viden der kan understøtte mere bæredygtige transportpraksisser. Det undersøger dels hvordan Nordjyllands Trafikselskab, NT, informerer om ’passende’ passageropførsel i togene, dels hvordan passagererne forholder sig til denne information, også i praksis. Vi ved at det at være forholdsvis intimt sammen med potentielt smitsomme fremmede kan have stor betydning for (fra)valg af offentlig, kollektiv transport, og derfor undersøger projektet togpassagerers bekymringer om og adfærd i forhold til smitte. Smittebekymring har naturligvis været særligt markant under COVID19, men projektet undersøger bekymringen som et hverdagsligt fænomen der også angår fx helt almindelige forkølelser.

Det er et humanistisk/samfundsvidenskabeligt projekt som trækker på kvalitative data. Dels undersøger projektet hvordan NT ’oversætter’ policy-tekster, og hvordan de tilskynder til fornuftig/ansvarlig/passende passageropførsel (fx gennem planlægning og udmøntning af informationskampagner). Dels undersøger projektet hvordan passagerer fremstiller ’passende’ opførsel i interviews, og hvordan de udfolder sådan opførsel på strækningen Aalborg-Hjørring – en strækning hvor bilen repræsenterer et hyppigt alternativ til toget. Derigennem genererer projektet viden der kan fungere som udgangspunkt for anvisninger til at adressere smittebekymringer på en sådan måde at folk ikke fravælger de mere bæredygtige, offentlige transporttilbud.
Short titleHow do train passengers travel together appropriately?
StatusActive
Effective start/end date01/01/202131/12/2023

Funding

  • Independent Research Fund Denmark | Interdisciplinary: DKK2,836,218.00