Humanistisk entreprenørskab og bæredygtighed i virksomheder og organisationer - udvikling og afprøvning af nye undervisnings- og samarbejdsformer på Aalborg Universitet

Project Details

Description

Formålet med projektet er at udvikle de studerendes entreprenante handlekompetence gennem et ECTS-givende entreprenørskabsmodul og et tværgående uddannelsestilbud, hvor de rustes til at bidrage værdiskabende til virksomheder og organisationers arbejde med bæredygtighed og de 17 verdensmål. Dette især ift. mål som Ligestilling, Mindske ulighed, Kvalitet i uddannelse og Sundhedsfremme, hvor Humaniora kan bidrage til anderledes, kreative og værdiskabende innovationsprocesser. Samtidig er formålet, at skabe en fælles forståelse og praksis på tværs af kandidatuddannelserne Læring og Forandringsprocesser og Anvendt Filosofi, samt AAUs uddannelser generelt. De pædagogisk didaktiske erfaringer fra projektet udbredes sideløbende for at bidrage til andre ECTS-givende uddannelsesforløb og kompetenceudviklingstiltag for AAUs undervisere.

Layman's description

Projektet vil bidrage til at udvikle humanistiske, værdiskabende og innovative studerende, med viden om bæredygtighed og grøn omstilling. Dette sker sideløbende med deres praksisforløb (praktik) og involverer dermed tæt samarbejde med virksomheder og organisationer. Hermed konkretiseres og synliggøres for virksomheder og institutioner, hvordan humanistiske kandidaterne kan bidrage med nye perspektiver på grøn omstilling og bæredygtighed, viden om etisk handling og værdiskabelse
Short titleHumanistisk entreprenørskab og bæredygtighed
StatusActive
Effective start/end date01/05/202101/05/2023

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 4 - Quality Education
  • SDG 5 - Gender Equality
  • SDG 10 - Reduced Inequalities
  • SDG 17 - Partnerships for the Goals