"Hvis krigen kommer"

Project Details

Description

Samarbejdsprojekt med Nordjyllands Historiske Museum. Projektet undersøger forestillinger om en atomkrig i Danmark, og om statens og det civile samfunds overlevelse. Forskningsprojektet skal bidrage med ny viden til den udstilling, som er under opbygning, i forbindelse med åbeningen af REGAN Vest som museum.
StatusFinished
Effective start/end date31/05/201730/06/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.