Hvordan giver det mening at være ung på EUD? Et forskningsprojekt om unge under 25 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb

Project Details

Description

Dette forskningsprojekt undersøger, hvordan unge under 25 år på erhvervsuddannelserne skaber mening i spændingsfeltet mellem skoledelen på grundforløbet og deres ungdomsliv. Forskningsprojektet er finansieret af midler fra Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag (AUB), og gennemføres i regi af Center for Viden om Erhvervsuddannelserne (CEVEU).
Tilgangen til erhvervsuddannelserne har de seneste 20 år været faldende, samtidig med at frafaldet har ligget stabilt højt på 40-45 procent (DEA 2022). For at forstå denne udvikling af lav søgning og højt frafald, og hvad der skal til for at vende den, vil vi i dette forskningsprojekt tage afsæt i elevernes perspektiv, som det tager sig ud i spændingsfeltet mellem deres ungdomsliv og det læringsrum, de indgår i på uddannelserne. Antagelsen er, at når man som ung på grundforløbet på en erhvervsuddannelse oplever uddannelses som meningsfuld er man mere motiveret for at gennemføre uddannelsen, end hvis man ikke oplevede den som meningsfuld (Aarkrog & Kamstrup 2023). Med fokus på de unge under 25 år er forskningsspørgsmålet for dette projekt således:
Hvordan skaber forskellige eud-elever under 25 år mening i spændingsfeltet mellem skoledelen på grundforløbet og deres ungdomsliv?
Forskningsprojektet strækker sig over 18 måneder fra januar 2023 til juli 2024. Projektet er eksplorativt og baserer sig på kvalitative og kvantitative metoder. Vi ønsker at skabe et stærkt samspil mellem disse forskningstilgange, hvilket skaber en vis åbenhed i designet. Hensigten med samspillet er, at vi med en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og analyse – ud over den viden der produceres selvstændigt – også 4 kan anvende den til at indkredse rekrutteringen af elever til undersøgelsen samt målrette og kvalificere den kvalitative del.
Undervejs i projektforløbet vil data og foreløbige fund og pointer blive formidlet via notater og andre formidlingsformater.
Short titleUng på eud
StatusActive
Effective start/end date01/01/202331/12/2024