Hvorfor skal voksne lære matematik?

Description

Det initierende spørgsmål i mit ph.d.-projekt har været: ?Hvorfor skal voksne uden grundlæggende færdigheder i matematik tilbydes undervisning i matematik?? Projektet indeholder en diskursanalyse af udviklingen af den nye uddannelse for voksne, FVU-matematik. Jeg har fulgt og indsamlet materiale i forbindelse med den politiske proces, med udviklingen af den nye fagbeskrivelse og det første efteruddannelseskursus for kommende FVU-matematiklærere. Projektet indeholder en analyse af tre forskellige diskurser; Den politiske diskurs, uddannelsesplanlæggernes diskurs og matematiklærernes diskurs. Diskursanalysen har som udgangspunkt følgende hypotese: I systemet eksisterer der forskellige og modstridende begrundelser for, at voksne uden grundlæggende færdigheder i matematik skal lære matematik. Mine analyser bekræfter min hypotese om at der findes forskellige og modstridende begrundelser i systemet for hvorfor voksne skal lære matematik. Og at disse forskellige begrundelser i høj grad bygger på forskellige menneskesyn, læringssyn og opfattelse af hvad matematikfærdigheder er for noget. Af Lene Østergaard Johansen.
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …