Project Details

Description

Hybrid Instruments er et forsknings- og udviklingsprojekt som fokuserer på udvikling af akustiske musikinstrumenter med henblik på at udvide disse eksisterende instrumentformer med nye ekspressive og performative muligheder. Projektet afsøger endvidere det store potentiale, som disse instrumenter frembyder, i såvel kompositioner som i udførelse af ny musik skrevet specielt hertil.
Traditionelle akustiske musikinstrumenter er designmæssigt baseret på fysiske vilkår, hvor fx en svingende strengs vibrationer forstærkes af en resonator. Ved at tilføje en indbygget aktiv kontrolenhed kan der skabes mulighed for både at modificere og danne nye musikalske lyde. Lyden fra et Hybrid Instruments krop fremkommer på baggrund af et kombineret output fra musikerens performance og det analoge/digitale elektroniske system. Gennem integrationen af disse avancerede teknologier får musikeren således adgang til såvel en udvidet performativ palet som en ny verden af lyd.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201101/05/2013

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.