Identifikation, karakterisering og kontrol af slimdannende bakterier/Identification, characterization and control of slime-forming bacteria.

Project Details

Description

I nogle tekniske systemer forekommer uønsket bakterievækst i form af biofilm, ofte kaldet biofouling. Sådanne bakterier danner undertiden meget ?slimede? biofilm, som kan være meget svære at fjerne eller kontrollere. Det er formålet med projektet at identificere nogle af de dominerende slimproducerende bakteriearter i udvalgte tekniske systemer og udvikle genprober til in situ identifikation og kvantifikation. Endvidere er det formålet at karakterisere bakteriernes levevis og slimdannende egenskaber med henblik på at udvikle metoder til forebyggelse af slimdannende bakteriers vækst. Projektet er finansieret af STVF i forbindelse med Centerkontrakten ?Biofilm i tekniske systemer? (BioTekS). Det foregår i samarbejde med Teknologisk Institut samt en række firmaer. Projektet løber i perioden 2002-2005. (Per Halkjær Nielsen, Jeppe Lund Nielsen, Yunhong Kong, Jane Ildal)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2014