Identifikation og karakterisering af ukendte biofilmdannende bakterier på medicinsk udstyr/Identification of unknown biofilm-forming bacteria on medical devices

Project Details

Description

Forskningsprojektet har som formål at opbygge viden om de biofilmdannende bakterier, som forekommer på medicinsk udstyr, specielt urinkatetre. Denne viden kan benyttes ved overvågning, forebyggelse og behandling. Projektet indeholder identifikation af de dominerende biofilmdannende bakteriearter på udvalgte overflader (fortrinsvis katetre) med molekylærbiologiske metoder, som ikke kræver forudgående isolering af bakterierne, udvikling af genprober til identifikation og kvantifikation af dominerende bakterier direkte på overfladerne vha. konfokalt laser mikroskopi, samt karakterisering af udvalgte bakteriernes levevis og deres vækst under forskellige betingelser in situ in situ Projektet er finansieret af VTUi forbindelse med Innovationskonsortiet ?Center for diagnose, forebyggelse og bekæmpelse af biofilm på medicinsk udstyr? (BioMed) Det foregår i samarbejde med Teknologisk Institut og DTU samt en række firmaer (Coloplast Research, A/S Egalet, A/S Melitek A/S, PBN Medicals A/S, Radiometer .
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200431/08/2008