Identity and Dialogue in Organizational Learning

Project Details

Description

Hovedformålet med projektet er at udvikle og integrere begreber om dialog og identitet indenfor feltet organisatorisk læring. I forhold til dette formål trækker projektet på relativt nye sider af organisationsteorien, som fokuserer på sprog, magt, diskurs og kommunikation i forhold til konstruktion af virkelighed. Dette er sider, som hidtil har været ignoreret af litteraturen om organisatorisk læring/den lærende organisation, hvilket er uheldigt fordi det i langt overvejende grad er igennem kommunikation og dialog at nye forståelser og handlinger opstår. Ud fra disse forståelser søger projektet tre ting: (1) at udvikle en kvalitativ forskningsmetode i forhold til studier af organisatorisk læring, (2) at anvende denne forskningsmetode til analyser af, hvordan organisationer arbejder med læring og kompetenceudvikling og (3) at udvikle begreber og metoder til at forbedre kompetenceudvikling og organisatorisk læring. Den gennemgående metode i forhold til disse tre formål kalder vi Den Konceptualiserende Metode. Konceptualisering er central i forhold til to områder: I forhold til at forskere kan lære noget nyt om organisatoriske virkeligheder og i forhold til, at organisatoriske aktører kan lære noget nyt om deres virkeligheder. Projektet tilstræber en dialektik mellem teori- og metodeudvikling og studier af hvordan organisationer arbejder med læring og kompetenceudvikling.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200631/12/2008

Funding

  • Strategisk program for yngre forskere

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.