Identitet og egenskaber af flokdannende bakterier i aktivt slam / Identity and properties of floc forming bacteria in activated sludge

Project Details

Description

Et almindeligt driftsproblem på mange renseanlæg er dårlig flokdannelse og deflokkuleringshændelser. Årsagen hertil er en blanding af mange forhold, både fysisk-kemiske og mikrobiologiske. Formålet med projektet er at identificere flere af de dominerende flokdannende bakterier med molekylære metoder, designe nye genprober og at undersøge deres fysiologi og flokdannende egenskaber med avancerede in situ metoder. Denne viden benyttes til en forbedret håndtering af deflokkuleringsproblemer på renseanlæg. Projektet er en del af Rammeprogrammet CMS og løber i perioden 1998-2005. (Per Halkjær Nielsen, Trine R. Thomsen, Lene Mikkelsen; Niels Ramsing, AU)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2014