IEA EBC Annex 75 - Cost-effective strategies to combine energy efficiency measures and renewable energy use in building renovation at district level

Project Details

Description

Formålet med projektet er at undersøge omkostningseffektive strategier til at reducere udledningen af drivhusgasser og energiforbrug i bygninger i byerne på bydelsniveau, der kombinerer både energieffektivitet og foranstaltninger for vedvarende energi. Det overordnede formål er at udvikle retningslinjer og vejledninger for den nødvendige transformering af byens energiforbrug i den eksisterende bygningsmasse mod lavenergi og lav-emissions løsninger på en kosteffektiv måde. Målgrupperne er politikere, offentlige beslutningstagere, firmaer der arbejder medstrategier for en ændret energiforsyning samt bygningsejere. Annex 75 bygger videre på Annex 56, hvori der blev udviklet en metode for den kombinerede optimering af energibesparelser og udnyttelse af vedvarende energi for enkelte bygninger. Dette arbejde videreføres i nærværende projekt til at omfatte bydelsrenovering.
Short titleIEA Annex 75
StatusActive
Effective start/end date01/10/201730/11/2021