Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at sikre dansk deltagelse i et IEA SHC Task - "Vidtgående renovering af historiske bygninger mod lavest muligt energibehov og CO2 udledning (Nearly Zero Energy Buildings standard)”. Projektet fokuserer på historiske bygninger, og er derfor specielt interessant for Danmark, hvor en ganske betydelig del af bygningsmassen er enten historisk eller bevaringsværdig. Der kan opnås en del synergi, da Danmark (Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet) i øjeblikket er i spidsen for EU-projektet RiBuild, som har fokus på indvendig isolering af historiske bygninger. Endvidere vil dansk deltagelse i projektet styrke vores internationale position inden for energirenovering af bygninger, der kræver særligt hensynsfulde løsninger.

Hovedformålet med IEA SHC Task er at demonstrere mulighederne for dybtgående energirenovering af historiske bygninger således at man opnår det lavest mulige energiforbrug og dermed CO2-udledning.

Projektet er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), Energistyrelsen.
Short titleIEA Task 59
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201701/06/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.