Project Details

Description

Målene for dette EUDP-projekt er knyttet til IEA WIND Task 42 Lifetime Extension Assessment med hensyn til alle dets mål, Work Packages (WP) og leverancer.

Målene med IEA's vindopgave om forlængelse af vindmøllens levetid er at koordinere internationale forskningsaktiviteter hen imod vurderingen af den resterende driftstid for vindmøller, der nærmer sig slutningen af deres certificerede designlevetid og identificering af strategier til forlængelse af brugstiden. Dette vil blive gjort gennem forskningsaktiviteter til bestemmelse af sandsynligheden for svigt i forskellige vindmøllekomponenter ved fortsat drift, opdatering af det statistiske grundlag ved hjælp af tilgængelig information fra drift og målinger indtil tidspunktet for beslutningen om forlængelse af levetid, undersøgelse af procedurer, der demonstrerer gennemførligheden for forlængelse af liv, kravene til vedligeholdelse og at anbefale fund til internatioanle standarder og regulerende organer.

Formålet med dette EUDP-forslag er at koordinere den danske indflydelse på IEA WIND-opgavesamarbejdet, både bringe den lange erfaring fra danske partnere i spil og at arbejde med de andre rundt om i verden. Partnerne i denne opgave har betydelig erfaring med ovenstående emner og har også analyseret målinger fra mange kommercielle vindmølleparker.
Projektet er støttet af EUDP.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/12/2022

Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • EMD International A/S

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.