Ikke-deterministiske modulationsstrategier for PWM-VSI-invertere / Non-Deterministic Modulation strategies for PWM-VSI inverters

Project Details

Description

 
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200331/12/2003