Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam

Project Details

Description

Favrskov kommune har gennem de seneste år uddannet en stor gruppe it- og læsevejledere, som sammen med skolebibliotekarerne fremadrettet skal udgøre kommunens ressourceteam. Desuden har kommunen i vid udstrækning taget interaktive whiteboards (IWB), LærIT 2 og SharePoint-server i drift, men for at realisere en ændret praksis gennem implementering af disse it-værktøjer forudsættes en systematisk indsats fra ledelse og ressourcepersoner omkring brugen af it-værktøjerne i praksis. De nævnte ressourcer kan være med til at understøtte elevernes faglige læring og digitale dannelse, men de udnyttes på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt eller nødvendigvis hensigtsmæssigt. Målet med den systematiske indsats er, at de forskellige lærerteams selv udvikler deres praksis gennem facilitering, feedback og evaluering støttet af ressourcepersonerne. Overordnet sigter projektet
mod en generel øget fokusering på faglig læring og digital dannelse gennem synlig implementering af digitale læringsformer. Konkret udmønter dette sig i tre overordnede mål for projektet:
 ”Styrket faglighed gennem anvendelse af it knyttet til multimodal
kommunikation.”
 ”Øget blended videndelingspraksis i tværkommunale faglige netværk gennem
brug af blogs og andre web 2.0 værktøjer.”
 ”Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af interaktive whiteboards (IWB)
og skoletube.”
Således forsøger projektet at kvalificere skolernes ressourcepersoner gennem en blended netværksorganisering, så de herefter har et afsæt til at deltage i fag- og klasseteams med henblik på at vejlede, observere, give feedback og evaluere udviklingen af en praksis med digitale læringsformer. Netværket skal ligeledes bidrage til fælles ressourceudnyttelse og udvikling af konkrete vejledningsmodeller og værktøjer på kommunens skoler. Gennem projektet deltog deltagerne i temadage, netværksmøder, workshops og samtidig anvendtes virtuel videndeling i form af blogs. Projektet opererer med to typer af deltagere – tovholderne som skal facilitere aktiviteter for netværksdeltagerne. Begge typer af deltagere har modtaget timer for
deres deltagelse i projektet, og tovholderne har modtaget undervisning om deres rolle i netværket. Deltagerne og tovholderne har været inddelt i faglige netværk, såsom dansk, engelsk, matematik, billedkunst og SFO. Enkelte af netværkene har ydermere været inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling af pædagogiske og didaktiske årsager. Sluttelig skal projektet kvalificere skolerne, så de kan udforme egen strategi, knyttet til kommunens strategi for Børn og Unge i en digitaliseret skole.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201201/09/2013

Collaborative partners

  • John Klesner (Project partner)