Implementering af LYDKVALITET ved renovering af etageboligbyggeri – Et pilotprojekt

Project Details

Description

Projektets overordnede mål er at igangsætte en udvikling mod forbedring af lydisolationen ved renovering af etageboligbyggeri og dermed en betydelig forbedring af beboernes boligmiljø. - Projektets konkrete mål er at frembringe viden om nabostøjgener, synliggøre problemerne og udvikle værktøjer,der kan understøtte inkludering af lydrenovering som en integreret del af bygningsrenovering.Projektet titel er "Implementering af LYDKVALITET ved renovering af etageboligbyggeri – Et pilotprojekt", og det er opdelt i tre, delvist parallelt løbende dele: A, B og C:
Del A: Nabostøjgener i etageboliger og sammenhæng med bygningstyper.
Del B: Lydklassificering/lydbestemmelser for renoveret etageboligbyggeri.
Del C: God praksis ved lydrenovering af ældre etageboligbyggeri.
Projektresultaterne bidrager til at sætte fokus på behov og muligheder for ved renovering at forbedre lydforholdene for beboerne,også selvom der i de fleste tilfælde ikke p.t. er krav herom i bygningsreglementet.Samarbejdspartner (Del A): Statens Institut for Folkesundhed (SIF)/Syddansk Universitet (SDU).
Der er en række danske og udenlandske publikationer udgivet i tilknytning til projektet, se bl.a. eksempler på research outputs nævnt nedenfor samt på: vbn.aau.dk/da/persons/birgit-rasmussenog og på AAU/BUILD hjemmesiden https://www.nabostoej.aau.dk/. Endvidere har der været en række interviews og et par avisartikler (Politiken og Jyllandsposten).

Samarbejdspartner: Ola Ekholm, SIF/SDU
Projektet er støttet af Realdania, Landsbyggefonden og Aase & Ejnar Danielsens Fond
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201630/04/2021

Collaborative partners

  • University of Southern Denmark

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.