Implementering, effekt og resultater av nærpolitireformen

Project Details

Description

Forskningsprojekt der undersøger implementringen af den ny politireform i Norge. Projektet er støttet af Direktoratet for forfaltning og IKT (Difi). I projektet indgår forskere fra Politihøjskolen i Oslo/Handelshøjskolen BI, og Norges Arktiske Universitet. I projektet anvendes kvalitative og kvantitative metoder.

Det kan være mange måter å analysere arbeidet med nærpolitireformen på og i hvilken grad politiet lykkes med implementering av denne. Dette forskningsprosjektet vil først og fremst ha fokus på følgende:

1. Ledelse – både ledelse av endring/implementering av nærpolitireformen – og læring og utvikling av lederskap og medarbeiderskap i henhold til reformen.

2. Et kunnskapsbasert politi – lærende arbeidsmiljøer og arbeidsformer for blant annet erfaringslæring i henhold til utvikling av en sterk læringskultur – i praktisk arbeid

3. Politikultur. Hvilken politikultur (er) møter nærpolitireformen og hvordan skape en balanse mellom utnyttelse av eksisterende kultur og praksis i utvikling av kulturen og etablering av ny praksis i henhold til nærpolitireformen.

4. Politiledelse før og nå. Dette vil ytterligere forsterke analysen av politikulturen og lederkulturen I politiet og skape nødvendig legitimitet for hva som må utvikles og endres for fremtidig ledelse av politiet på alle nivåer.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201701/05/2020