Project Details

Description

Projektet består hovedsaglig af to dele: en etnografisk undersøgelse af synskonsulenternes praksis mellem diagnoser og hverdagsliv, samt en aktionsforsknings-orienteret videreudvikling af synskonsulenternes metoder for recoverybaseret praksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201825/03/2022

Collaborative partners

  • CSU Slagelse - Synsafdelingen

Funding

  • Velux Fonden: DKK2,527,289.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.