INBIOM – The Innovation Network for Bio Resources

Project Details

Description

Videndeling og samarbejde imellem private virksomheder og offentlige vidensinstitutioner omkring innovation og iværksætteri er nøglen til øget dansk eksport, vækst og jobskabelse. INBIOM er platformen for dette samarbejde i relation til optimal udnyttelse af biomassen til gavn for fødevareproduktion, energiforsyning og miljøbelastning.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201831/12/2020

Funding

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte: DKK10,000,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.