Project Details

Description

Færre og dyrere ressourcer er en af vor tids største globale udfordringer.
INBIOM skal være den nationale platform for udvikling af ny teknologi, nye
produkter og virksomheder med udgangspunkt i bioressourcer, som sikrer, at
Danmark bliver blandt de førende nationer inden for den biobaserede- og
cirkulære økonomi og herigennem bidrager til global bæredygtig omstilling og
samtidigt høster de økonomiske gevinster i form af vækst og beskæftigelse.
Midlet er brobygning mellem viden og erhverv.
Delprojekt: Bioaktive planteindholdstoffer i lucerne, kløver, og græsser
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/12/2020