Project Details

Description

Klimaforandringerne i verden udgør et stigende problem for landbruget. Stigende temperaturerne og afta-gende nedbørsmængder truer afgrødernes udbytte som følge af tørke. Kartofler er specielt udsatte, da de-res rodnet er sparsomt.Dette projektforslag sigter derfor mod at udvikle kartoffelsorter, der bruger mindre vand og som kan ud-nytte det vand de optager mere effektivt, og dermed give samme mængde udbytte ved et lavere vandfor-brug. At dette er muligt at opnå, har forskerne bag projektet demonstreret vha. PRD-drypvandingsmetoden, der inducerer kartoflernes eget hormonsystem til at lukke bladenes spalteåbninger og reducere fordampnin-gen med ca. 20%. Forskerne har også udviklet en fysiologisk model, der beskriver indflydelsen af de miljø-faktorer, bl.a. luftfugtighed, der påvirker kartoflens vandudnyttelse.I projektet foretages en identifikation af de specifikke dele af den genetiske arvemasse, der påvirker plantens vandudnyttelse i forhold til de enkelte miljøfaktorer. Parametre i den fysiologiske model vil blive fastlagt for hver enkelt linje i en forædlingspopulation, der bliver genetisk kortlagt vha. moderne DNA-teknikker. Kombineres disse informationer vil det være muligt at udvikle både genmodificerede planter og kartofler til økologisk avl, som er i stand til at udnytte vandet bedre.Dette vil være en fremadrettet udvikling, der tilpasser sig klimaforandringerne og er til gavn for den danske kartoffelindustri samt forbrugerne og samtidig har store internationale perspektiver.
AcronymWUEPot
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2013

Funding

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: DKK10,000,000.00