InDiMedia (Centre for Interactive, Digital Media)

Project Details

Description

InDiMedia har til formål at udgøre den organisatoriske ramme for udforskningen og udviklingen af interaktive, digitale medier. InDiMedia er et kompetencecenter for Interaktive, Digitale Medier. I interessefeltet er den betydningskonstruktion, der foregår i og omkring interaktive, digitale medier med særligt fokus på underholdnings- og fritidsområdet. De styrende synsvinkler er medieperspektivet og brugercentreringen, dvs. forskningen tager udgangspunkt i brugernes perspektiv på de nye medier. Der bliver lagt særligt vægt på forholdet mellem den individuelle, kognitive og emotionelle tilegnelse af medierne og den sociale praksis i mediebrugen, som den udformer sig i hverdagskulturen. Herunder beskæftiger InDiMedia sig bl.a. med: multimedier, interaktivt, digitalt TV, computerspil, Internet og WWW; (mobil- og fast-)telefoni, personlige digitale assistener (PDA?er), pervasive computing og allestedsnærværende medier samt forskellige cross-media former mellem digitale og traditionelle, analoge medier. Fokus for de aktuelle projekter er interaktivt, digitalt tv og computerspil. Centeret har udviklet en internationalt anerkendt teoretisk begrebsforståelse af de interaktive mediers kommunikationsformer og denne position søges udbygget i de kommende år med udvikling af metoder til brugerinvolvering i research- og produktudvikling. Arbejdet i InDiMedia samler sig om en række aktiviteter, der spænder fra forsknings- og formidlingsaktiviteter som udgivelse af en skriftserie, afholdelse af seminarer, workshops og konferencer over udførelse af usability- og likeability-tests til samarbejde med udviklings- og innovationsmiljøerne. I samarbejde med KMD og VR Media Lab driver InDiMedia testlaboratoriet HELP+ (Human Experience Lab PLUS). InDiMedia fungerer som paraply for en række underprojekter, herunder: forprojektet til BID-TV, BID-TV, KID, HELP+, Digital Æstetik, Computerspil: engagement og oplevelse (ph.d.-projekt), Den sociokulturelle konstruktion og forbrug af interaktivt TV (ph.d.-projekt), TV2/Nord-digital (ph.d.-projekt), Internettets idémæssige konstruktion (ph.d.-projekt).
StatusFinished
Effective start/end date01/06/200301/02/2012